مقاله تست از گاما4

مدت زیادی پیش از به وجود آمدن و اختراح مواد ضد حریق و حتی پارچه نسوز ، آب کاربرد فراوانی داشت و برای نسل های قبل از ما بسیار مفید بود چرا که این ماده هیچوقت نمی سوخت.


بیشتر بخوانید

مقاله تست از گاما3

نوار های نسوز غالبا برای عایق بندی حرارتی و در برخی کارخانجات در جهت عایق بندی الکتریکی کاربرد دارند که گاهی در جهت بهره بردن از هر دو عایق نیز ، نوار ها کارایی دارند.


بیشتر بخوانید

مقاله تست از گاما2

ماده سیلیکون ، در نتیجه تلاش هایی است که شرکت های مختلف شیمیایی در همه ی دنیا ، به دنبال یافتن موادی بودند که بتواند حرارت های بسیار بالا را دوام بیاورد.


بیشتر بخوانید

مقاله تست از گاما

پرکاربردترین پارچه های نسوز را معرفی کنیم ، اینکه هرکدام چه مزیت ها و معایبی دارند یا در کدام صنایع بیشتر از آنها استفاده می شود.


بیشتر بخوانید

مقاله تست از گاما5

ماده سیلیکون ، در نتیجه تلاش هایی است که شرکت های مختلف شیمیایی در همه ی دنیا ، به دنبال یافتن موادی بودند که بتواند حرارت های بسیار بالا را دوام بیاورد.


بیشتر بخوانید

نمونه تیتر دلخواه

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ